ផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមឧស្សាហកម្មអាហារក្លាសេ

  • Frozen Food Industry Aluminum Products

    ផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមឧស្សាហកម្មអាហារក្លាសេ

    ផលិតផលដែលផលិតចេញពីសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមមានរាងមូល។ ពេលវេលាត្រជាក់គឺលឿនជាងវត្ថុធាតុដើមដទៃទៀតប្រហែល ២០ នាទីដែលធ្វើអោយប្រសិទ្ធភាពការងារកាន់តែប្រសើរ។ ផលិតផលមានដំណើរការបរិស្ថានខ្ពស់វត្ថុធាតុដើមអាចត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញ។ ការលាតសន្ធឹងការបញ្ជាក់ប្រអប់ត្រជាក់និងដោយដៃអាចកំណត់តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។