អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមផ្លាស

  • Aluminum Alloy Pallet

    អាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមផ្លាស

    ១. បន្ទះអាលុយមីញ៉ូម _materials សម្រាប់សមា្ភារៈអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមវាជាការអភិវឌ្ឍន៍ស្របតាមតម្រូវការរបស់សង្គមដែលវាអាចយកទៅកែច្នៃនិងប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន។
    ២- ជួបជាមួយបរិស្ថានអនុវត្តផ្សេងៗគ្នាងាយស្រួលនិងស្អាតមិនងាយបង្កាត់បាក់តេរី។
    ៣. ធឹមធ៍នៃ smg | e productIs Ii9ht និង theIoad បំពេញតាមតម្រូវការ។ បើប្រៀបធៀបនឹងកំរោល | ម៉ាត់ណាណា, ទំងន់នៃការបញ្ជាក់ដូចគ្នាមានត្រឹមតែ ១ ភាគ ៣ នៃទំងន់របស់ពួកគេ។